Principalii indicatori macroeconomici

Dinamica principalilor indicatori macroeconomici - PIB, PIB pe locuitor, venitul national brut, cursul de schimb, indicele preturilor de consum

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Valentina Gidilica
Date noi nu
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă {}