Raport privind executarea bugetului pentru cetățeni

Conține date despre executarea veniturilor și cheltuielilor bugetului public BPN si a soldului bugetar, a datoriei de stat și asistenței externe, precum și evoluția indicatorilor macroeconomici și efectuarea transferurilor de la BS către BL.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Olga Marian
Date noi nu
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Direcţia Trezoreria de Stat, Secția rapoarte