Volumul de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic de la sursele staţionare

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Dumitru Osipov
Date noi da
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Inspectoratul Ecologic de Stat