Reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001 determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Licenţiere – totalitatea procedurilor de reglementare a activităţii de întreprinzător legate de eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii şi retragerea licenţelor, eliberarea copiilor şi duplicatelor acestora, ţinerea dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţe, controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere, adoptarea prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Mihail Iurcu
Date noi da
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Direcţia politici de reglementare a activităţii de întreprinzător