Modelele Anexelor nr.8 - nr.14 la Registrul patrimoniului public

Autorităţile publice prezintă Agenţiei Proprietăţii Publice o dată pe an, pînă la 15 aprilie, dările de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea acestora, modalităţile şi rezultatele utilizării lui, potrivit situaţiei de la 1 ianuarie a fiecărui an, conform modelelor specificate în anexele nr.8 - nr.14 la Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin HG nr.975 din 06 iunie 2008.

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Marcela Russu
Date noi da
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă APP, Directia evidenta patrimoniului public si analiza financiara