Informaţia privind rezultatele privatizării bunurilor proprietate publică de stat

Privatizarea patrimoniului public se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20 august 2007 şi actele normative adecvate modalităţilor de privatizare. Comunicatele informative privind procesul de privatizare se publică în Monitorul Oficial al RM.

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Pavlov Iulia
Date noi da
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă APP, Directia privatizare