Program de stat 2020-2023

Program de stat – proiecte de cercetare științifică fundamentalăși/sau aplicativăcare au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei,în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019.

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Veronica Bîlici
Date noi da
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor