Imigranti sositi in Republica Moldova

Indici statistici de repartizare, dupa tara de emigrare, a imigrantilor sositi in Republica Moldova

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Jana Mazur
Date noi da
Frecvența de actualizare lunar
Instituția sau direcția responsabilă Sef Sectie MGDAR