Autorizaţii tehnice unice la obiectele industriale periculoase pentru lucrări de reglare a utilajului utilizat la obiectul concret şi pentru examinarea dării de seamă privind efectuarea lucrărilor de reglare în domeniul supravegherii tehnice-gaze (mun. Ch

Eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pentru lucrări de reglare are loc după efectuarea lucrărilor de montare a sistemului tehnologic şi semnarea actului de recepţie a sistemului tehnologic pentru efectuarea încercărilor în complex. Autorizaţia tehnică unică este o formă stabilită în IPSSTOIP, înregistrarea se efectuiază în registre speciale în inspecțiile de profil cu atribiurea numărului de ordine. Autorizaţiile tehnice unice sunt eliberate doar în cazul, cînd lucrările vor fi efectuate de către organizaţii specializate, care deţin autorizaţie tehnică la efectuarea lucrărilor de montare-reglare la obiectele respective, eliberată de către organul securităţii industriale.

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Raileanu Iurie, Stina Nicolae
Date noi da
Frecvența de actualizare