Informaţie cu privire la proiectul "NATO / PpP Privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice"

Realizarea măsurilor propuse în proiect reprezintă o consecutivitate a activităţilor de reambalare şi centralizare a 3245 tone de pesticide din 424 locuri/depozite în 37 depozite centrale raionale stipulate în Acordul-cadru sus-menţionat şi Hotărîrea Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002 „Cu privire la măsurile suplimentare de depozitare centralizată şi neutralizare a pesticidelor inutilizabile şi interzise”, Planul naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţi organici persistenţi şi altele.

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Mariana GRAMA
Date noi nu
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă J4 Direcţie Logistică