Casa Naţională de Asigurări Sociale

Casa Naţională de Asigurări Sociale este o instituţie publică autonomă de interes naţional ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale.

Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor dreptul la protecţia socială în cazurile de bătrîneţe, şomaj, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – pensie pentru limită de vîrstă, pensie de invaliditate, pensie de urmaş, indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţie de maternitate, indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de trei ani, ajutor de şomaj, ajutor de deces şi alte prestaţii de asigurări sociale.