Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene este unul din ministerele care fac parte din Guvernul Republicii Moldova, ce promovează politica statului în domeniul relațiilor externe. MAEIE îşi desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția și legile Republicii Moldova, precum și cu alte acte normative, tratate și acorduri internaționale la care Republica Moldova este parte. Printre principalele atribuţii ale MAEIE se numără:
• Realizarea drepturile suverane ale Republicii Moldova în cadrul relațiilor internaționale.
• Promovarea politicii Externe a Republicii Moldova în relațiile cu alte state și organizații internaționale.
• Negociază, în numele Republicii Moldova, sau participă la negocierea tratatelor și înțelegerilor internaționale.
• Coordonează și supraveghează activitatea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova în alte state și pe lângă organizațiile internaționale.

Ministrul actual este Natalia Gherman (30 mai 2013 - prezent)