Serviciul Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat este un sistem centralizat de organe fiscale, cuprinzînd şi activitatea funcţionarilor fiscali care deţin funcţii în aceste organe, orientată spre exercitarea atribuţiilor de administrare fiscală, conform legislaţiei fiscale, reprezintă un organ de stat a cărui activitate este orientată spre asigurarea încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la buget, care sunt direcţionate ulterior la dezvoltarea statului, asigurarea asistenţei şi protecţiei sociale a populaţiei. Serviciul Fiscal de Stat va promova continuu spiritul de conformare benevolă a contribuabililor la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale, îmbunătăţirea civismului fiscal prin instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, oferind soluţii optime şi competente, concretizate într-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, prestate în conformitate cu realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală. Administraţia fiscală are grija constantă de a vă sprijini în îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi doreşte îmbunătăţirea permanentă a relaţiilor de parteneriat cu contribuabili și anume „Funcționarul fiscal în serviciul contribuabilului” ceia ce rezultă un contact ușor, un tratament rapid şi personalizat.