Agenția Proprietății Publice

Agenţia Proprietăţii Publice, organ central al administraţiei publice în subordinea Ministerului Economiei, este abilitată cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi exercită funcţiile de proprietar al patrimoniului ce aparţine statului, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite.
Agenţia Proprietăţii Publice are misiunea de a asigura administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice în limita competenţelor atribuite prin lege şi anume: atragerea investiţiilor prin intermediul parteneriatelor public – private, organizarea şi realizarea programelor de privatizare, asigurarea procesului de postprivatizare, ţinerea evidenţei patrimoniului public, apărării dreptului de proprietate a statului, conform domeniilor sale de activitate şi exercitarea funcţiilor de proprietar al patrimoniului ce aparţine statului, în limitele competenţelor atribuite.