Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, efectueaza controlul şi supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale. IPSSTOIP este autoritatea publică de specialitate abilitată cu funcţii speciale de control şi supraveghere tehnică de stat a obiectelor industriale periculoase