Centrul Naţional de Expertize Judiciare

Centrul Naţional de Expertize Judiciare (CNEJ) este o instituţie coordonatoare în domeniul teoriei şi practicii expertizei judiciare şi criminalisticii. Fiind instituţie coordonatoare, Centrul elaborează metode eficiente de cercetare şi aplicare a lor în practica de expertizare, contribuind, prin aceasta, la înfăptuirea justiţiei în Republica Moldova. Activitatea sa de bază constă în efectuarea expertizelor. În cadrul Centrului se efectuiază mai mult de 30 de genuri de expertize. Activitatea Centrului Naţional de Expertize Judiciare este reglementată de Hotărîrea Guvernului Nr.1052 din 12.09.2006 "Cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei