Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice este autoritatea naţională care exercită atribuţii de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear şi radiologic şi este instituită în scopul executării Legii nr.111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.451).