Repartizarea mijloacelor FNDR pe domenii de intervenție

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2013, Fondului național pentru dezvoltare regională i-au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 191.25 mil. lei. În conformitate cu prioritățile de dezvoltare regională, aprobate prin Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015, alocațiile prevăzute implementării pentru 26 proiecte investiționale în sumă de 235,87 mil.lei au fost repartizate pe domenii de intervenții.

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Rodica Rotari
Date noi da
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor