Lista Agenţilor Economici Autorizaţi (AEO)

Lista Agenţilor Economici Autorizaţi (AEO), publicată cu respectarea pct. 22 al Regulamentului privind procedura de eliberare, suspendare şi retragere a certificatului de agent economic autorizat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 647 din 7 august 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunii a 271-a şi a 281-a din Codul Vamal al Republicii Moldova, care prevede că "Serviciul Vamal gestionează baza de date a certificatelor AEO în format electronic şi asigură actualizarea acesteia. Informaţia din baza de date poate fi prezentată, la solicitare, altor organe de control şi autorităţilor publice competente. Informaţia privind deţinerea certificatului AEO poate fi făcută publică prin plasare pe pagina web oficială a Serviciului Vamal cu acordul titularului certificatului AEO". Mai multe detalii la subiect: https://trade.gov.md/ro/articles/aeo

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Moraru Tatiana
Date noi nu
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă Secția AEO și proceduri simplificate