Raport privind executarea bugetului public naţional conform Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS)

Conţine date despre executarea veniturilor, cheltuielilor, soldului bugetar şi surselor de finanţare

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Diana Belaia
Date noi da
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Direcţia trezoreria de stat, Secţia raportare