Cerere a Ofertelor de Prețuri fără publicare, bunuri si servicii (03.2009)

Cerere a Ofertelor de Prețuri fără publicare pentru bunuri si servicii, martie 2009

Nr.şi data înregistrării dării de seamă la ARMAPAU, Denumirea autorităţii contractante, Denumirea bunurilor, serviciilor, Denumirea operatorului(lor) economic (i), desemnat(ţi) cîştigător(i), Suma contractului (lor) încheiat (e), Acord adiţional la contract

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Date noi da
Frecvența de actualizare lunar