Imigranti sositi in Republica Moldova

Indici statistici de repartizare, dupa tara de emigrare, a imigrantilor sositi in Republica Moldova

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Jana Mazur
Date noi da
Frecvența de actualizare lunar
Instituția sau direcția responsabilă Sef Sectie MGDAR