Volumul de emisii a poluantilor in aerul atmosferic de la sursele stationare

Prezentul set de date contine date departamentale privind volumul emisiilor de poluanti in aerul atmosferic de la sursele fixe de stationare. Datele sunt structurate in dependenta de raioane si intreprinderile care emit poluanti in atmosfera. La fel, una din pagini prezinta datele totalizate pe Republica.

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Dumitru Osipov
Date noi da
Frecvența de actualizare