1 массив найден

Организации: Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

  • Program de stat 2020-2023

    Program de stat – proiecte de cercetare științifică fundamentalăși/sau aplicativăcare au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și...
Вы можете получить доступ к этому реестру через API (see Документация API).