3 массива найдено

  • Date statistice

    Date statistice privind numărul de clienți aflați în evidența Birourilor de probațiune.
  • Achiziții publice

    Planul dat cuprinde lista achizițiilor ce urmează a fi efectuate de către Inspectoratul Național de Probațiune
  • Lista subdiviziunilor structurale și teritoriale

    Acest set de date cuprinde: - lista subdiviziunilor structurale, date de contact, - lista birourilor de probațiune, adresele și datele de contact.