You are here

Centrul de Guvernare Electronică publică raportul de analiză al prezenței autorităților publice centrale în rețeaua internet

„Un guvern orientat spre cetățean trebuie să presteze informații și servicii cetățenilor săi într-un mod care să nu presupună ca cetățenii trebuie să cunoască structura birocratică a guvernului. În acest sens, Guvernul trebuie să mențină imaginea de profesionalism și să garanteze corectitudinea informației prezentate online.” Acesta este unul dintre pilonii cheie în analizarea prezenței autorităților publice în rețeaua de internet, prezentate sub forma unui raport pregătit de Centrul de Guvernare Electronică, în vederea pregatirii reorganizării paginilor web, conform Hotărârii Guvernului nr. 188.

Inițiativa de reorganizare a prezenței online a instituțiilor are în vedere eficientizarea, securizarea și axarea pe ceatean a paginilor web ale autoritatilor publice. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se vor creașabloane comune de design si un ghid pentru crearea si mentinerea paginilor web. Raportul de inventariere a paginilor web ale autorităților publice centrale reprezintă fundamentul de pornire în pregătirea noilor versiuni de website.

În cadrul raportului au fost inventariate și analizate website-urile guvernamentale din Moldova, ținând cont de aspecte tehnologice, de design, conținut și procese. Pentru realizarea analizei au fost utilizate două abordări:

  • evaluarea website-urilor prin utilizarea unei liste de criterii de evaluare (checklist).
  • descrierea generalizată a anumitor website-uri a autorităților publice. Treizeci și șapte criterii de evaluare au fost grupate în șapte categorii: primele impresii, conținut și acoperire, branding, actualizare și întreținere, design și multimedia, accesibilitate și navigare, servicii interactive.

Printre concluziile semnalate în cadrul analizei menționăm existența unor diferențe semnificative atât la nivelul conținutului dar și la nivelul prezentării grafice dintre website-urile ministerelor, sau ale ministerelor și ale autorităților subordonate ministerelor. În ceea ce privește interactivitatea serviciilor, raportul arată că paginile autorităților de cele mai multe ori nu prezintă informații complete despre serviciile prestate, iar pe multe dintre website-urile analizate lipsesc formularele de feedback. Toate aceste observații, alături de celelalte concluzii incluse în Raportul de inventariere a paginilor web ale autorităților publice centrale vor fi luate în considerare în reorganizarea website-urilor autorităților publice centrale.

Pentru realizarea analizei, echipa a organizat o serie de consultări cu peste 70 de reprezentanți ai ministerelor și ai altor autorități publice centrale, care au avut loc în perioada mai-iunie 2012. În prezent, echipa Centrului de Guvernare Electronică și Centrul de Telecomunicații Speciale elaborează șablonul de design comun și pregătesc platforma comună de administrare a paginilor web. În prezent sunt în curs de pregătire versiuni îmbunătățite ale unor website-uri pilot aparținând autorităților publice centrale. Printre acestea se numără Poliția, Centrul pentru Drepturile Omului și Agenția Rezerve Materiale dar și o serie de ministere precum Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Proiectul de reorganizare a website-urilor autorităților publice a fost demarat în scopul realizării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (eTransformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011 și a Planului de acțiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.44 din 26 ianuarie 2012.

Descoperiți principalele concluzii și recomandări ale raportului prezentat de Centrul de Guvernare Electronică aici.

Categorie: