You are here

Consultări finale pe marginea Planului de Acțiuni pentru un Guvern Deschis

Centrul de Guvernare Electronică a demarat o nouă rundă a Consultărilor Naționale pe marginea Planului de Acțiuni pentru un Guvern Deschis. La eveniment participă reprezentanți ai sectorului public, societății civile, jurnaliști și experți internaționali. Consultările se desfășoară în două runde, la Guvern și la sediul Băncii Mondiale la Chișinău.

Republica Moldova dorește să adere la Parteneriatului pentru Guverne Deschise (www.opengovpartnership.org) și elaborează Planul pentru un Guvern Deschis. Documentul are în vedere o serie de angajamente pe care Guvernul și le va asuma  în efortul de asigurare a transparenței decizionale, aplicare a inovațiilor tehnologice în beneficiul cetățenilor și combatere a corupției. Planul de acțiuni va fi prezentat la forul global al Parteneriatului pentru Guverne Deschise, care se va desfășura în luna aprilie în Brazilia.

Ședința din 12 martie va finaliza procesul de consultări pe marginea Planului de Acțiuni pentru un Guvern Deschis. Documentul urmează să avizat și aprobat de Guvern.

Proiectul Planului de Acțiuni este atașat aici.

Agenda evenimentului:

RUNDA 1

12 martie 2012, orele 9:00-12:00

Sala de Ședințe, Casa Guvernului, etajul 1, intrarea Bănulescu Bodoni

Sesiunea I: Experiența SUA, Marii Britanii și altor țări în promovarea transparenței și îmbunătățirea guvernării prin inițiativa „Parteneriat pentru un Guvern Deschis”

9:00-9:05      Cuvânt de Deschidere

Stela Mocan, Director Executiv, Centrul de Guvernare Electronică

Lilia Snegureac, Șefa Cabinetului Primului Ministru, Guvernul RM

9:05-9:35       Inițiativa pentru un Guvern Deschis-experiența SUA

Theresa Pardo, Director Executiv, Center for Technology in Government http://www.ctg.albany.edu/

9:35-10:00     Deschiderea și Transparența Guvernului – experiența Marii Britanii

Andrew Stott, Membrul Consiliului pentru Transparența Sectorului Public, Marea Britanie,http://data.gov.uk/blog/new-public-sector-transparency-board-and-public-data-transparency-principles

10:00-10:15     Transparența Decizionala și Deschiderea Guvernului – parcursul Republicii Moldovei

Ruslan Codreanu,Șeful Direcției Politici, Planificare Strategică și Asistență Externă, Cancelaria de Stat

10:15-10:45     Discuții

Sesiunea II: Finalizarea procesului de consultări privind Proiectul Planului de Acțiuni pentru un Guvern Deschis

10:45-11:05 Parteneriatul Guvernelor Deschise: Viziune Globală

Theresa Pardo, Director Executiv, Center for Technology in Government

Andrew Stott, Membrul Consiliului pentru Transparența Sectorului Public, Marea Britanie

11:05-11:20  Proiectul Planului de Acțiuni pentru un Guvern Deschis

Irina Tisacova, Coordonator Inițiativa pentru un Guvern Deschis, Centru de e-Guvernare

11:20-12:00     Discuții

RUNDA 2

Oficiul Băncii Mondiale în Moldova (str. Puskin 20/1), Sala de conferințe, etaj 2

Organizatori: Centrul de Guvernare Electronică și Banca Mondială

Participanți: Reprezentanți ai societății civile, mass-media, dezvoltatori TI, sectorului academic, sectorului privat și ai Guvernului

Durata: 13:00 – 17:35

Sesiunea I: Date guvernamentale deschise: Impactul social și economic al dechiderii datelor guvernamentale
Ora/durată Detalii Prezentatori
13:00 – 13:15 Cuvînt de salut. Prezentarea succintă a Agendei mesei rotunde și a obiectivelor cheie;
Prezentarea succintă a participanților și a experților
Veronica Crețu, Banca Mondială
13:15 – 13:30 Experiența Moldovei referitor la date deschise: viziunea Guvernului.
Întrebări-răspunsuri.
Stela Mocan, Centrul de Guvernare Electronică
13:30 – 13:55 Folosirea datelor deschise și ecosistema din jurul acestora. Întrebări-răspunsuri. Andrew Stott, UK Transparency Board
13:55 – 14:20 Practici internaționale de utilizare a datelor deschise. Întrebări-răspunsuri. Daniel Dietrich, Open Knowledge Foundation, Germania
14:20 – 14:40 Dezvoltarea unei ecosisteme în jurul datelor deschise din Moldova: abordarea propusă
Întrebări-răspunsuri.
Veronica Crețu, Banca Mondială
14:40 – 15:30 Discuții în grupuri mici/plen: În ce mod Moldova ar putea crea o cerere puternică în deschiderea datelor și dezvolta o ecosistemă viabilă pentru date deschise? Moderator: Veronica Crețu, Banca Mondială
15:30 – 16:00 Pauza de cafea  

Sesiunea II / Video Conferință cu participarea SUA, Brazilia și Moldova: Date deschise pentu un Buget deschis

Ora/durată Detalii Prezentatori
16:00 – 16:10 Cuvînt de salut Oleg Petrov, Banca Mondială
16:10 – 16:25 Aplicația BOOST ca un element de bază al portalului datelor deschise din Moldova și viitoarelor aplicații pentru un Buget Deschis
Întrebări-răspunsuri.
Elena Saharnean, Director, Î.S. Fintehinform, Ministerul Finanțelor
16:25 – 16:40 Experiența SUA
http://usaspending.gov
Întrebări-răspunsuri.
Theresa Pardo, Director Executiv, Center for Technology in Government
16:40 – 16:55 Experiența Braziliei http://www.transparencia.gov.br
Întrebări-răspunsuri.
Roberta Solis, Brazilia
16:55 – 17:10 Experiența Germaniei
http://openspending.org/
Întrebări-răspunsuri.
Daniel Dietrich, Open Knowledge Foundation, Germania
17:10 – 17:25 Experința Marii Britanii
http://openlylocal.com/
Întrebări-răspunsuri.
Andrew Stott, UK Transparency Board
17:25 – 17:45 Discuții în grupuri mici/plen: Modalitatea în care Republica Moldova poate aplica cele mai bune practice internaționale pentru un Buget Deschis. Moderator: Veronica Crețu, Banca Mondială
17:45 – 18:00 Concluzii și cuvânt de încheiere. Stela Mocan, Centrul de Guvernare Electronică

 


Categorie: