You are here

Guvernul a aprobat planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă

Planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă include măsuri care vor contribui la creșterea transparenței în procesul de guvernare, participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor, gestionarea eficientă a resurselor publice și îmbunătățirea calității serviciilor.

Prin adoptarea Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă, executivul își onorează angajamentele asumate în cadrul Parteneriatului pentru o guvernare deschisă.  Reamintim că pe 20 septembrie 2011, în cadrul Adunării Generale ONU, Guvernul a semnat Declarația pentru o guvernare deschisă.

Executivul se aliniază astfel la eforturile globale și cele ale Uniunii Europene în vederea extinderii acțiunilor de promovare a transparenței, combatere a corupției, sporire a accesului la informații și servicii de calitate prin aplicarea tehnologiilor.

Promovarea principiului de guvernare deschisă reprezintă și o acțiune în vederea realizării obiectivelor Programului strategic pentru modernizarea tehnologică a guvernării, aprobat prin hotărârea de Guvern nr. 710 din 20 septembrie 2011.

Iată care sunt prevederile Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă:

  • Utilizarea obligatorie a platformei  www. particip.gov.md  pentru consultarea proiectelor de acte normative
  • Publicarea în format electronic a  informației privind asistența externă
  • Lansarea portalului petiții online
  • Elaborarea sistemului automatizat pentru depunerea online a declarațiilor pe venit a funcționarilor publici și persoanelor cu funcții de răspundere
  • Utilizarea rețelelor de socializare pentru o comunicare mai eficientă cu cetățenii
  • Publicarea actelor locale pe  www.actelocale.md
  • Transparența în sistemul judecătoresc

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342679


Categorie: