You are here

Lansarea proiectului Twinning

Centrul de Guvernare Electronică a participat luni, 17 noiembrie, la seminarul de lansare a proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC): “Organizarea, Eficientizarea şi Computerizarea Proceselor de Cartografiere în Republica Moldova”.

La evenimentul de lansare au luat parte mai mulți membrii ai delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelenţa sa, Dna Ingrid Tersman, Ambasador al Suediei în Republica Moldova precum și partenerii de proiect.

Obiectivele principale ale proiectul sunt accelerarea dezvoltării serviciilor Societății Informaționale în Moldova conform Agendei de e-Guvernare, asigurarea unei guvernări transparente în sectorul public cu utilizarea și promovarea tehnologiilor informaționale.

Obiectivul specific pentru anul 2020 este de a avea un sistem de cadastru digitizat şi prestator de servicii digitale. În prezent cu suportul Centrului e – Guvernare sunt în desfăşurare două proiecte strategice:

(1) Asigurarea accesului direct al executorilor judecătoreşti la registrul bunurilor imobile, ceea ce permite îmbunătăţirea performanţele la capitolul executarea hotărârilor judecătoreşti

(2) Digitizarea documentaţiei cadastrale păstrate în arhivele oficiilor cadastrale teritoriale, ceea ce va permite restructurarea modului de prestare a serviciilor către cetăţeni.

Prin acest proiect, finanțat de Uniunea Europeană, sistemul de cartografiere va fi îmbunătățit conform standardelor UE si a bunelor practici pentru managementul datelor geografice. În prezent, sistemul de cadastru în Republica Moldova este o sursă importantă de informaţie pentru administraţia publică, cetăţeni şi mediul de afaceri. Datele privind poziţionarea bunului imobil, drepturile patrimoniale şi restricţiile, datele privind valoarea estimată pentru impozitare sunt disponibile online pentru orice entitate sau persoană cointeresată, atât în regim liber fără plată, cât şi contra cost.

Mai multe informații cu privire la Proiectul Twinning sunt disponibile aici.

Categorie: