InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Afacerilor Interne4,879124
Ministerul Economiei și Infrastructurii345118
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării121112
Ministerul Finanţelor86247
Serviciul Fiscal de Stat49944
Agenția Servicii Publice1,13639
Ministerul Mediului8434
Ministerul Culturii2623
Ministerul Justiţiei4523
Ministerul Apărării8218
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră10913
Casa Naţională de Asigurări Sociale23913
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Agenția Proprietății Publice6412
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Achiziţii Publice5011
Serviciul Vamal2310
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei539
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Compania Naţională de Asigurări în Medicină328
Î.S. Air Moldova228
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Agenţia Rezerve Materiale77
Cancelaria de Stat927
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Agenția Moldsilva126
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene326
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1675
Inspectoratul Național de Probațiune134
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca454
Administrația Națională a Penitenciarelor193
Agenţia Turismului103
Agenția de Mediu42
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare11