InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Economiei și Infrastructurii399126
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Afacerilor Interne5,306124
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării124115
Ministerul Finanţelor1,03550
Serviciul Fiscal de Stat58344
Agenția Servicii Publice1,41939
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei4624
Ministerul Culturii2623
Ministerul Apărării8218
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Casa Naţională de Asigurări Sociale26316
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene4115
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră10913
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Agenția Proprietății Publice6712
Agenţia Achiziţii Publice5011
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Serviciul Vamal239
Agenția de Mediu379
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei539
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Î.S. Air Moldova228
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Compania Naţională de Asigurări în Medicină388
Agenţia Rezerve Materiale77
Cancelaria de Stat927
Centrul Naţional de Expertize Judiciare227
Agenția Moldsilva126
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1715
Comisia Electorală Centrală55
Inspectoratul Național de Probațiune164
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca534
Agenţia Turismului103
Administrația Națională a Penitenciarelor363
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare11