InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Economiei și Infrastructurii338125
Ministerul Afacerilor Interne4,492124
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării116107
Ministerul Finanţelor77946
Serviciul Fiscal de Stat45744
Agenția Servicii Publice1,04641
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei4523
Ministerul Culturii2623
Ministerul Apărării8218
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră10913
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Casa Naţională de Asigurări Sociale22912
Agenția Proprietății Publice6412
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Serviciul Vamal1811
Agenţia Achiziţii Publice5011
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei539
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Compania Naţională de Asigurări în Medicină228
Î.S. Air Moldova228
Cancelaria de Stat927
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Agenţia Rezerve Materiale77
Agenția Moldsilva126
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene326
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1655
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca454
Inspectoratul Național de Probațiune164
Administrația Națională a Penitenciarelor153
Agenţia Turismului103
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Agenția de Mediu42