InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Economiei și Infrastructurii428128
Ministerul Educaţiei și Cercetării135126
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Afacerilor Interne6,259124
Ministerul Finanţelor1,31357
Serviciul Fiscal de Stat72944
Agenția Servicii Publice1,83040
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei4624
Ministerul Culturii2623
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene4519
Ministerul Apărării8218
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Casa Naţională de Asigurări Sociale29516
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră10913
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Agenția Proprietății Publice7612
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Achiziţii Publice5011
Agenția de Mediu4110
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei539
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Serviciul Vamal289
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Compania Naţională de Asigurări în Medicină408
Î.S. Air Moldova228
Cancelaria de Stat927
Centrul Naţional de Expertize Judiciare227
Comisia Electorală Centrală87
Agenţia Rezerve Materiale77
Agenția Moldsilva146
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1795
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca634
Inspectoratul Național de Probațiune194
Administrația Națională a Penitenciarelor583
Agenţia Turismului103
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare11