Legislația Națională Armonizată

Baza de Date a Legislației Naționale Armonizate este resursa informaţională ce conţine date despre actele UE transpuse și gradul lor de transpunere în legislația națională a Republicii Moldova, începînd cu anul 2007. Deținător și gestionar al Bazei de date este Centrul de Armonizare a Legislației din subordinea Ministerului Justiţiei. Obiect al Bazei de Date este materialul informaţional ce include date, structurate pe bază anuală, privind proiectele de acte normative naționale armonizate cu legislația UE, actele UE transpuse de proiectul național și gradul lor de transpunere, precum şi Tabelul de Concordanță la proiectele armonizate. Baza de date a fost creată în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 190 din 21 februarie 2007 privind crearea Centrului de Armonizare a Legislației.

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Întreținător Vasilenco Iulia
Ultima actualizare octombrie 29, 2014, 10:33 (EET)
Creat octombrie 29, 2014, 10:33 (EET)
Date noi nu
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă Centrul de Armonizare a Legislației