Lista Agenţilor Economici Autorizaţi (AEO)

Orice operator economic care manifestă interes în obținerea autorizației AEO, poate depune cererea la Aparatul Central al Serviciul Vamal prin intermediul Sistemului informaţional de gestionare a autorizaţiei AEO (SI „e-AEO”). SI „e-AEO” reprezintă o soluţie informatică, constituită din interconexiunea unui ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, mijloace tehnice de program şi metodologii, precum şi infrastructură, destinată utilizatorului pentru procesarea informaţiei şi formarea resursei informaţionale privind gestionarea proceselor de aplicare, eliberare a autorizaţiilor AEO, monitorizare şi reevaluare a condiţiilor de autorizare AEO.

Lista Operatorilor Economici Autorizaţi (AEO), se publică cu respectarea Acordului titularului autorizației de a publica informații privind AEO pe site-ul web al Serviciului Vamal, în conformitate cu prevederile Ordinul Serviciului Vamal nr.481/2023 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a criteriilor de autorizare a solicitanţilor şi titularilor autorizației de operator economic autorizat.

Informaţii privind Programul AEO pot fi prezentate, la solicitare, altor organe de control şi autorităţilor publice competente. Lista Operatorilor Economici Autorizaţi (AEO) și alte detalii la subiect: https://trade.gov.md/ro/articles/aeo

Date și Resurse

Acest set de date nu are date

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Sursă https://trade.gov.md/ro/articles/aeo
Întreținător Moraru Tatiana
Ultima actualizare ianuarie 31, 2024, 16:03 (EET)
Creat august 22, 2023, 09:07 (EEST)
Date noi nu
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă Secția AEO și proceduri simplificate