Informaţie cu privire la proiectul "NATO / PpP Privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice"

Realizarea măsurilor propuse în proiect reprezintă o consecutivitate a activităţilor de reambalare şi centralizare a 3245 tone de pesticide din 424 locuri/depozite în 37 depozite centrale raionale stipulate în Acordul-cadru sus-menţionat şi Hotărîrea Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002 „Cu privire la măsurile suplimentare de depozitare centralizată şi neutralizare a pesticidelor inutilizabile şi interzise”, Planul naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţi organici persistenţi şi altele.

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Întreținător Mariana GRAMA
Ultima actualizare aprilie 14, 2018, 15:05 (EEST)
Creat aprilie 14, 2018, 15:05 (EEST)
Date noi nu
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă J4 Direcţie Logistică