Clasificatorul Activitatilor din Economia Moldovei (CAEM)

Clasificarea activităţilor din economie e destinată pentru categorizarea producţiei sau altor unităţi instituţionale în corespundere cu activităţile economice practicate. Ea constituie baza pentru elaborarea datelor statistice privind rezultatele activităţii economice, diverse cheltuieli pentru procesele de producţie (muncă, materiale, energie etc.), formarea de capital şi operaţiile financiare ale unor astfel de unităţi. În scopul asigurării funcţionării efective a pieţei, pentru desfăşurarea activităţii anali-tice la nivel macro- şi microeconomic şi a marketingului comercial, e important a dis-pune de o clasificare unică, contemporană , care se aplică în toate statele-participante, în organele şi instituţiile Comunităţii Europene. http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385&;

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Întreținător Gluşcova Natalia
Ultima actualizare martie 12, 2024, 16:14 (EET)
Creat mai 30, 2018, 17:09 (EEST)
Date noi nu
Frecvența de actualizare la necesitate