3 seturi de date găsite

Grupuri: Clasificatoare și Nomenclatoare

Filtrează Rezultatele
  • Clasificatorul Activitatilor din Economia Moldovei (CAEM)

    Clasificarea activităţilor din economie e destinată pentru categorizarea producţiei sau altor unităţi instituţionale în corespundere cu activităţile economice practicate. Ea...
  • Exporturile Republicii Moldova

    Exporturile Republicii Moldova pentru perioada 2010 - 2018 tr.I, structurate pe trimestre, secțiuni și capitole, conform Nomenclatorului Combinat al Mărfurilor (NCM)
  • Importurile Republicii Moldova

    Importurile Republicii Moldova pentru perioada 2010 - 2018, structurat pe trimestre, secțiuni și capitole, conform Nomenclatorului Combinat al Mărfurilor (NCM)