Administrația de Stat a Drumurilor

Întreprinderea de Stat Administrația de Stat a Drumurilor este entitatea, prin intermediul căreia se administrează drumurile naționale, activitate care are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea drumurilor, precum și gestionarea acestora