Agenția Moldsilva

Agenţia „Moldsilva" este autoritatea administrativă în subordinea organului central de mediu al administrației publice, abilitată să asigure implementarea politicii de stat în domeniile silviculturii și cinegeticii, în scopul dezvoltării durabile a sectorului forestier şi cinegetic din fondul forestiei asigurînd protecţia şi paza pădurilor şi faunei, menţinerea şi conservarea biodiversităţii Republicii Moldova. Obiectul de activitate al agenţiei este gestionarea pe principii ecologice și în baza amenajamentelor silvice a fondului forestier şi cinegetic.