Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care realizează prerogativele constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi realizarea politicii statului ce ţine de asigurarea legalităţii, ordinii publice, protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor, privind managementul integrat al frontierei de stat, autorizării trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, combaterea criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, precum şi în asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.