Biroul Național de Statistică

Biroul Național de Statistică (BNS) este autoritatea administrativă centrală care conduce și coordonează activitatea în domeniul statisticii din țară. Biroul Național de Statistică asigură autoritățile publice centrale și locale, mediul de afaceri, cercetarea ştiințifică, mediul academic universitar, mass-media, publicul în sens larg, și alte categorii de utilizatori, inclusiv organizațiile și organismele internaționale după caz, cu date și informații statistice de calitate și la timp, cu privire la situația socială și economică a țării.